CB monitor

http://www.cbmonitor.cz/kalendar/index.php - další pěkně vedené stránky o dění na CB