Náměty

1) antény - pokud na to najdu energii, nebylo by od věci vylaborovat dvojče HB9CV. Mám jen obavu, aby neplatilo kolegovo pořekadlo, že všeliké vylepšování vede toliko ke zhoršení. Co ale odzkouším určitě je anténa pulsar,

   

která vyniká malými rozměry, směrovostí, a ziskem cca 4dBd. Předozadní poměr cca 6dB. Anténa obsáhne šířku 120 kanálů při SWR do 1:1,2, impedance na svorkách je 50 Ω.
Anténa je upevněna na nosné novodurové rouře o průměru 50mm a délce 135cm. Je tvořena hliníkovou pásovinou šíře 18mm, tloušťky 2mm. Jak vyplývá z obrázků, začátky smyček jsou přišroubovány k nosné trubce, konce, které pokračují ke svorkám, jsou od začátků přišroubovány k trubce ve vzdálenosti 100mm.   

Nedavno mně kontaktoval Zdeněk K a začali jsme koketovat s myšlenkou LPD 2014 někde venku, "na poli". Prostě jsem se neudržel a objednal Sirio 27 - 4. V současnosti se shání materiál na stožár.

2) preselektor - přestože popsaný funguje, mám rozdělaný jiný s helical filtrem, u kterého slibuje autor zúžení pásma na 10 kHz, reálně odhaduji 20 kHz. Stále zkouším porovnávat stávající předzesilovač s KF907 s jinými dvoubázovými FETy.

  

3) Dál mně tahá za ruce následující zařízení na úpravu modulačního signálu. Jedná se o VF clipper. Objevil jsem to někde na webu u OK2KKW.

4) Neposledním námětem ke zpracování (zatím) je úprava NF signálu na výstupu z radiostanice - korekce, ALC, náklon, šumový filtr a různé jiné vychytávky.