PMR

21.01.2014 14:36

Jako všichni zvídaví lidé, zkoušíme jiná pásma i my, abychom vyzkoušeli, jak to chodí na "žížalkách" - UHF. Proto se vybavujeme na PMR a zatím jen jako posluchači sbíráme zkušenosti.