Informace o nás

Expedice Kleť nemá stálou organizační strukturu. Na její činnosti se podílí několik zapálených síbíčkářů. Zřízování přechodného stanoviště na Kleti zahájili dva Honzové - Mřičí a Holubov, kteří zajišťovali provoz při prvních soutěžích. Postupně se přidávají případně odpadávají další kolegové (Jožo Radar, Venca Červená Lhota, ...). V současnosti jsou nejaktivnější Honza Mřičí, Standa Ševětín, Peťa ČB, Zdeněk Kunžak, Honza Jindřichův Hradec a hostující starec z Lipy t.č. Marek Dynín.

Na pokusech s citlivostí, hodnocení modulace, směrovosti antén atd. se podílelo hodně kolegů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Při zřizování pracoviště mi hodně pomohli radou i technickým vybavením kamarádi z kolektivky Holubov a Český Krumlov za což jim patří poděkování.

Historie projektu

K vytvoření webových stránek mně donutila skutečnost, že mně někteří kolegové začali podezřívat z tajnůstkářství a alchymismu. Rozhodl jsem se tedy pro publikování schémat a podkladů k výrobě zařízení, která využívá expedice Kleť při vysílání na CB. Nebudu publikovat vše co jsme v průběhu času vyrobili a zase zavrhli (až na vyjímky - spíš zajímavosti či perličky).