Portejblové antény pro karavan - Máňu

Portejblové antény pro karavan - Máňu

Zatím používám 4prvkovou yaginu s rotátorem a Blackpiráta 5/8. Po vítězství v rozhlednách 2015 jsem doplnil anténní farmu karavanu o 1/2 (cena za 1. místo). Ale to je všechno pro CB a když to nechodí, tak není na co poslouchat na KV.

Na jaře, po zkušenostech z expedice Čtverec jsem rozjel projekt nové vertikální antény pro Máňu. Hned zpočátku jsem dal, jak se později ukázalo, velmi ambiciózní zadání:

1)      Délka antény 5/8 lamda pro CB (690 cm).

2)      Nízký vyzařovací úhel a spojitý vyzařovací diagram ve vertikální rovině.

3)      Anténa musí být použitelná na příjem pro celé KV pásmo od co nejníž (1,8 MHz) do co nejvýš (34 MHz).

4)      Samozřejmě co nejvyšší zisk a účinnost.

Považoval jsem za rozumné prohledat internet,  jestli už nějaký šílenec náhodou neřešil podobný problém. Narazil jsem na několik radioamatérů v Čechách i zahraničí, kteří se vertikálními anténami zabývali či zabývají a zevšeobecnili svoje zkušenosti, například:

www.sidlo.com/ok1ufc/articles_cz.htm   nebo   ok1ike.c-a-v.com/hamradio_soubory/ant_odkazy.htm    nebo  ok2mic.netstranky.cz/technika-ham-provoz/anteny.html  a mnoho dalších. 

Postahoval jsem kopec materiálů a četl až do zblbla. Pak jsem nainstaloval MMANA-GAL (mmana-gal.software.informer.com/3.0/) a pokoušel se modelovat. Hezky to chodí, ale teoretické znalosti jsou základ pro jakékoliv modelování a ty chybí. No první problém začal při zadávání prostorových souřadnic jednotlivých prvků antény do programu. Určitě si všichni vzpomeneme na větu "Kosinovu": "Lomikare, Lomikare, do roka a do dna...", ale cos(alfa) tam nenaskočí, dokud si to nezopakujem. Když jsem se tím prokousal a vyzkoušel si výsledek snažení (výpočtu) na domácím 10,6 m vysokém vertikálu, 

konstatoval, že ono to opravdu tak nějak chodí, jak to vyšlo při modelování, a tak jsem začal nesměle modelovat anténu podle předchozího zadání. Trápil jsem se dost dlouho na to, abych požádal někoho zkušenějšího a znalejšího o pomoc. Šel jsem tedy rovnou ke kovářům (omlouvám se, ale nebudu nikoho jmenovat, abych mu nezpůsobil zahlcení dotazy). Po krátké korespondenci a jejich korekci modelu jsem mohl přistoupit k realizaci.

Z modelu skutečně vyšla délka zářiče 5/8, délka radiál 16 prutů délky ¼  lambdy pro CB.

Různýma vychytávkama jsme došli k širokopásmové anténě s hairpinmatchem a gama přizpůsobením v patě antény. Chodí v podstatě od 1,8 do 50 MHz s rozumným přizpůsobením a vzhledem k tomu, že vysílám jen 4 W na CB i konstrukčně „nenáročné“.

Musím však potvrdit po zkušenostech při měření, že okolní prostředí značně ovlivňuje i vlastnosti antény.

Zkušenosti z provozu jsou zatím sporadické, takže jen řeknu, že porovnávám náš výrobek s blackpirátem a obrácený paraple (familiární název nového vertikálu) s ním na CB drží slušně krok. Samozřejmě zisk mojí antény je o něco menší, ale piráta nikdo nepoužívá na celé KV pásmo. Jak uvádí ve svých pramenech jeden „kovář“ je to všechno jen o kompromisech.

Jukni na obrázky: 1) model z MMANAGAL 2a3) jsou parametry indukčnosti a kapacity gama článku a 4) je výsledek měření přizpůsobené antény.

Na následujících přílohách jsou vertikální diagramy pro různé kmitočty, pro 27MHz jsou pak publikovány diagramy pro různé výšky nad zemí.

03,75MHzvyzař_výška5m.png (116396)
07,15MHzvyzař_výška5m.png (113991)
10,12MHzvyzař_výška5m.png (114837)
14,15MHzvyzař_výška5m.png (114975)
18,12MHzvyzař_výška5m.png (117943)
21,2MHzvyzař_výška5m.png (115716)
24,9MHzvyzař_výška5m.png (116539)
27MHzvyzař_výška0,3m.png (117056)
27MHzvyzař_výška2,4m.png (114508)
27MHzvyzař_výška5m.png (113680)
27MHzvyzař_výška7m.png (116560)
34MHzvyzař_výška7m.png (114388)
 

27.10.2015 jsme s Venou Dobrná vyrazili na průzkum lokátoru JN78ES - Přídolí. Postavili jsme nejdřív ověřený blackpirat 5/8 do stejné výšky jako "obrácený paraple" a už běželo Krumlovské kolečko. Je zajímavé sledovat jak si vzájemně namlátí Ti, co se mezi sebou neslyší. Prostě to nešlo urejdovat. Opustili jsme 28. kanál a s Richardem jsme vyzkoušeli porovnat obě antény. Přestože je blackpirát deklarován jako highgain anténa, vyšlo z toho vítězně paraple, v Budějovicích se signál zlepšil skoro o jedno S. Je to jako bychom zvedli výkon 4x. Inu udělal jsem všechno co jsem se dočetl od povolanějších ke zvýšení zisku a účinosti antény. Piráta dám do depozitáře a odteď stavím na portejblech paraple. Půlroční práce byla korunována úspěchem, a tak to má být.