PSV metr

PSV metr

 

Pro měření výkonu a přizpůsobení byl zvolen dvourafičkový profesionální měřák. Protože se snažíme dodržovat podmínky všeobecného oprávnění, netroufli jsme si na jeho výrobu (nebylo by kde cejchovat) a tohle vypadá efektně.